- REKLAMA -
-1.6 C
Užice
Početna UEko Đoković: U javnim objektima domaćinsko ponašanje

Đoković: U javnim objektima domaćinsko ponašanje

Svakako da se može reći da se u javnim objektima na području grada racionalno troši energija i energenti, naravno, u onoj meri i u skladu sa tehničkim karakteristikama objekata i mogućnostima za upravljanje energijom koje su na raspolaganju korisnicima javnih objekata, navodi za Radio Lunu energetski menadžer grada Vojo Đoković. Planirane uštede ostvarive i ove godine.

- REKLAMA -

 

Sistem energetskog menadžmenta uveden je u Užicu krajem 2016. godine.

Formirana je baza sa detaljnim uvidom u podatke o količinama, troškovima, potrebama za energijom i energentima, energetskim karakteristikama više od stotinu javnih objekata u gradu čije troškove energije snosi i lokalna samouprava.

Energetski menadžer grada Užica Vojo Đoković za Radio Lunu podseća da Užice od 2016. godine ima mogućnost da sistemski prati potrebe za energijom i njenu potrošnju kako bi se preduzimale adekvatne mere za racionalnijim, kvalitetnijim upravljanjem energijom i energentima.

Užice je 2017. godine za jedan procenat smanjilo potrošnju energenata u javnim objektima u odnosu na prethodnu godinu.

Energetski menadžer grada Užica Vojo Đoković(foto iz arhive)

Koliko je Užice prošle u odnosu na pretprošlu godinu smanjilo potrošnju energenata u javnim objektima i zbog čega?

Grad Užice je prema zakonu obveznik sistema energetskog menadžmenta, pa samim tim ima obavezu da ostvaruje definisane uštede u potrošnji energije i energenata na godišnjem nivou. Od uspostavljanja sistema energetskog menažmenta u Užicu, grad je ispunjavao svoje obaveze, prvenstveno zahvaljujući primenama mera energetske sanacije javnih objekata, kao i drugim primenjenim merama u oblasti energetske efikasnosti, a delom i odgovornim ponašanjem zaposlenih u javnim ustanovama i školama. Tako je bilo i prošle godine, pa je na nivou grada ostvarena planirana godišnja ušteda u ukupnoj potrošnji primarne energije, izražene u tonama ekvivalentne nafte.

Očekuju li se uštede u potrošnji energenata i energije ove godine i zbog čega?

Za 2020. godinu očekujemo da ćemo ispuniti našu obavezu kao obveznici sistema energetskog menadžmenta i da ćemo ostvariti planirane uštede, prvenstveno u javnim objektima u kojima je izvršen neki vid energetske sanacije i unapređenja, zatim zahvaljujući domaćinskom ponašanju korisnika javnih objekata, a naravno i određenim rekonstrukcijama i zamenama u javnom osvetljenju.

Da li se i dalje na nivou grada sistemski prate potrebe za energijom, energentima, energetskim karakteristikama i njihovom potrošnjom u javnim objektima?

Naravno, svi javni objekti na nivou grada se nalaze u našoj elektronskoj evidenciji (ISEM bazi), i podaci o potrošnji energije i energenata se redovno unose i ažuriraju od strane krajnjih korisnika tih objekata. Zahvaljujući softverskim alatima, u mogućnosti smo da pratimo potrošnju energije i energenata u javnim objektima, kreiramo potrebne izveštaje, kao i da tražene podatke u vidu godišnjih izveštaja dostavljamo ministarstvu.

Koliko je javnih objekata u gradu čije troškove energije snosi i lokalna samouprava, a koji su u bazi podataka?

U ISEM bazi se nalazi oko 100 javnih objekata (pojedinačne zgrade, delovi zgrada i sl.) koji su u nadležnosti naše lokalne samouprave u pogledu plaćanja troškova energije i energenata, kao i 240 mernih mesta javne rasvete.

Koliko trenutno javnih zgrada u gradu koristi mazut, drvo ili ugalj kao energent?

Ukupan broj javnih objekata (zgrada) koje u sopstvenim kotlarnicama za grejanje koriste kao energent ugalj ili mazut je 17. Od toga broj javnih objekata koje koriste ugalj i drva je 15 (uglavnom su to škole na seoskom području), a broj javnih objekata koje koriste mazut je 2.

Prema Vašem mišljenju, da li javne ustanove na području grada racionalno troše i kvalitetno upravljaju energijom i energentima?

Svakako da se može reći da se u javnim ustanovama i drugim javnim objektima na području grada racionalno troši energija i energenti, naravno u onoj meri i u skladu sa tehničkim karakteristikama objekata i mogućnostima za upravljanje energijom koje su na raspolaganju korisnicima javnih objekata. Sigurno da se u onim javnim objektima koji su energetski potpuno ili barem delimično sanirani, energenti troše manje i racionalnije, ali smatram da se svi korisnici javnih objekata ponašaju domaćinski, da se trude i ulažu maksimalne napore da potrošnju energenata za grejanje i električne energije svedu na optimalan nivo u skladu sa, ponavljam, svojim mogućnostima i energetskim karakteristikama objekata.

Šta bi po Vašem mišljenju doprinelo racionalnijoj potrošnji energije i kojim merama?

Pored mera energetske sanacije objekata (zamene dotrajale stolarije novom energetski efikasnijom, izradom fasadne i tavanske izolacije, rekonstrukcijom i unapređenjem sistema grejanja, zamenom dotrajalih kotlova i prelaskom sa fosilnih na ekološki prihvarljive energenate, rekonstrukcijom osvetljenja i prelazak na rasvetu sa led svetiljkama i dr.) svakako da bi takozvano “domaćinsko ponašanje” korisnika objekata doprinelo racionalnijoj potrošnji energije, a to je i primena mere koja najmanje ili skoro nište ne košta, a donosi određene uštede. Naravno da se primenama mera energetske sanacije ostvaruju najveće uštede, ali one nas i najviše koštaju.

Kada je u pitanju energetska efikasnost u javnim objektima, koje su mere preduzete u prethodnih godinu dana i na kojim objektima?

U prethodnih godinu dana realizovan je projekat rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta, na kome je izvršena zamena celokupne stolarije, na kancelarijskom delu zgrade, kao i velikih staklenih portala u holu zgrade. Ugrađena je termoizolacija na severnoj strani zgrade i kuli sa tri strane, osim južne fasade koja je orijentisana ka Trgu. Takođe izvršena kompletna rekonstrukcija objekta Osnovne škole “Stari grad” istureno odeljenje u Turici. U vrtiću Bambi je izvršena zamena dotrajalog kotla na drva i ugalj savremenim i ekološki prihvatljivijim kotlom na pelet.

Koje će javne zgrade, ustanove i škole biti rekonstruisane po Projektu energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (PEEUEO), koji finansira Vlade Švajcarske konfederacije?

To su Vrtić “Poletarac”, Užice, OŠ “Nada Matić”, Užice, OŠ “Miodrag Milovanović Lune”, Кaran, OŠ “Aleksa Dejović”, Sevojno istureno odeljenje Кrvavci i OŠ “Nada Matić”, Užice istureno odeljenje Gostinica.

Koji će javni objekti u gradu naredne godine biti energetski sanirani i šta je u planu?

Pored objekata koji će biti sanirani u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (PEEUEO), planirano je da se energetski sanira i objekat Prve osnovne škole kralja Petra II. Naime, na javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike za dodelu sredstava, Grad je konkurisao sa Idejnim projektom investicionog održavanja Prve osnovne škole. Projektom je predviđena energetska sanacija objekta, u smislu zamene spoljašnje stolarije, ugradnja termoizolacije i rekonstrukcija unutrašnjeg sistema grejanja. Realizacijom navedenih mera ostvariće se merljivi efekti kroz značajne uštede u potrošnji energenata za grejanje, kao i električne energije. Pored navedenog, sanacijom objekata, stvoriće se uslovi za prijatniji i komforniji boravak i rad u školi. Osim toga, Grad je konkurisao i za dobijanje sredstava za sanaciju krova Prve osnovne škole, čime bi se, u slučaju dobijanja sredstava, zaokružio postupak rekonstrukcije i sanacije objekta. Za objekat Narodnog muzeja urađen je projekat rekonstrukcije, dok se za objekte Muzičke škole i Narodne biblioteke, pored urađenih elaborata, priprema izrada idejnih projekata.

Odbornici užičke skupštine su na 5. sednici usvojili Program energetske efikasnosti grada Užica za period od 2021. do 2023. godine. Šta predstavlja taj dokument i zbog čega je značajan?

Program energetske efikasnosti Grada Užica za period 2021 – 2023. godina je planski dokument koji donosi jedinica lokalne samouprave kao obveznik sistema energetskog menadžmenta. Izrada Programa energetske efikasnosti Grada Užica je i ispunjenje obaveza koje proističu iz Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Programom EE određuje se planirani cilj uštede finalne energije, kao i vrednost planiranog cilja uštede energije proračunatog i izraženog u primarnoj energiji a koji ispunjava zahteve iz uredbe o godišnjim ciljevima uštede energije obveznika sistema energetskog menadžmenta. U Programu EE izložen je planirani način ostvarivanja i vrednost planiranog cilja uštede energije za period od tri godine.

Program EE sadrži sve obavezne elemente propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije, i to: pregled i procenu godišnjih energetskih potreba Grada Užica (energetski bilans u okviru obuhvata sistema energetskog menadžmenta), procenu energetskih svojstava objekata obuhvaćenih sistema energetskog menadžmenta, predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije, nosioce i procenu očekivanih rezultata svake od mera koje će doprineti ostvarenju planiranog cilja, kao i sredstva potrebna za sprovođenje ovih mera.

Program EE je izrađen i usklađen sa ciljevima Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.

Razlog za izradu Programa energetske efikasnosti Grada Užica za period 2021 – 2023. godina, ne treba tražiti samo u zakonskoj obavezi već i u želji i potrebi da strateški pristupimo ovoj važnoj oblasti. Njime se osim zadovoljenja zakonske obaveze izražavaju nastojanja da se stvore organizaciono-tehnički preduslovi za smanjenje potrošnje energije kako u programskom periodu, tako i dugoročno.

https://www.radioluna.info/category/istrazujemo/

Usvojili Program energetske efikasnosti od 2021. do 2023. godine(AUDIO)

https://www.radioluna.info/category/istrazujemo/

- Advertisement -
Jelena Penezić
Diplomirala novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U timu Radio Lune i RAM mreže od 2013. godine.
- REKLAMA -

Užice
snow
-1.6 ° C
-1.1 °
-2 °
100 %
5.1kmh
90 %
Sre
5 °
Čet
9 °
Pet
11 °
Sub
4 °
Ned
3 °

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Dijalog

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Postavite komentar

Unesite Vaš komentar!
molimo Vas unesite Vaše ime