- REKLAMA -
14.4 C
Užice
Početna Istražujemo Vazduh u Užicu i ove godine u najgoroj kategoriji

Vazduh u Užicu i ove godine u najgoroj kategoriji

Građani Užica su najmanje tokom 88 dana ove godine udisali vazduh sa koncentracijama zagađujućih čestica PM iznad dozvoljenog. Prošle godine prekoračenja su bila prisutna tokom 86 dana. Dozvoljeno je 35 dana sa prekoračenjima tokom godine da bi se moglo reći da je vazduh zadovoljavajućeg kvaliteta.

- REKLAMA -

Užice će i ove godine biti u trećoj kategoriji kvaliteta vazduha zbog prekomernog zagađenja, potvrdio je za Radio Lunu i RAM mrežu specijalista toksikološke hemije Zavoda za javno zdravlje Užice Dragan Čučković.

On je naveo da su dnevno dozvoljene vrednosti čestica PM 10 bile premašene tokom 88 dana od početka godine do 21. decembra.

–    Dozvoljena vrednost za godišnji prosek za PM 10 je 40 mikrograma po metru kubnom, a mi već sada imamo 44, 1 mikrogram po metru kubnom i još nekoliko dana do kraja godine. Znači imamo i prekoračenje srednje vrednosti, rekao je Čučković podsetivši da su na godišnjem nivou dozvoljena prekoračenja do 35 dana kako bi vazduh bio zadovoljavajući.

Od početka grejne sezone Užice beleži  36 dana sa prekoračenim dnevno dozvoljenim koncentracijama zagađujućih čestica PM 10.

–    Prosek je uglavnom bio 76 mikrograma po metru kubnom PM 10 čestica. One su najmerodavnije, odnosno najtačniji su parametar koji opisuje kvalitet vazduha, naveo je za Radio Lunu i RAM mrežu specijalista toksikološke hemije Zavoda za javno zdravlje Užice Dragan Čučković.

Vazduh bio vrlo nezdrav i tokom ponedeljka, 21. decembra, do utorka ujutru. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, tokom tih 24 sata, u proseku je koncentracija čestica PM 10 je bila dva i po puta veća od dozvoljenog. 

Prošle godine, prema podacima ZZJZ Užice i na osnovu 351 merenja, tokom 86 dana su bile prekoračene dnevne maksimalno dozvoljene vrednosti PM 10. Godinu dana ranije su građani Užica tokom 94 dana udisali čestice u većoj meri nego što je dozvoljeno tokom jednog dana.

–   U 2018. godini je 45, 4 mikrograma po metru kubnom bio prosek za PM 10. Sledeće 2019. godine je prosek bio nešto manji, 44, 6 µg/m³. Tako da u ove tri poslednje godine možemo da kažemo da rezultati ne pokazuju nikakav značajan trend, sve je isto. Znači tokom tri godine praktično beležimo isti kvalitet vazduha. On je u trećoj kategoriji, nema drastičnog ni pogoršanja ni poboljšanja, sumirao je za Radio Lunu Čučković.

Iz Zavoda za javno zdravlje Užice su ranije za Radio Lunu naveli da će najrelevantnija analiza biti nakon pet godina merenja čestica PM, po Zakonu o zaštiti vazduha.

Čučković je pojasnio da se na osnovu evaluacije petogodišnjeg proseka izvlače trendovi.

Iznad dozvoljenih granica je bilo zagađujućih čestica PM 10 u vazduhu u Užicu tokom vikenda i u petak. Od 15.10.2020. do 18.12.2020.godine bilo je 34 dana sa prekoračenjem PM10, 25 dana sa prekoračenjem koncentracije čađi i jedan dan sa prekoračenjem koncentracije azot- dioksida, podaci su Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Užice.

 

Uskoro dispej sa podacima o kvalitetu vazduha?

 

Podaci o koncentracijama PM čestica u vazduhu u Užicu se mogu saznati na osnovu merenja lokalne i državne mreže monitoringa kvaliteta vazduha.

Koncentracije PM čestica u Užicu se mere na dva mesta, u Omladinskoj ulici i kod Narodne biblioteke.

Merno mesto kod Narodne biblioteke prati koncentracije PM od 2018. godine, kada je uređaj postavljen u sklopu lokalne kontrole kvaliteta vazduha. Automatska merna stanica u Omladinskoj ulici je postavljena 2015. godine u okviru projekta IPA 2012. Prati kvalitet vazduha u sklopu državnog monitoringa Agencije za zaštitu životne sredine. Označena je kao stanica za saobraćaj.

Tokom 120 dana prošle godine su u Užicu čestice PM 10 bile prisutne u većoj koncentraciji od dnevne granične vrednosti od 50 mikrograma po metru kubnom, ukazuje Godišnji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu.

–     Automatska merna stanica ima više dana prekoračenja od stanice Zavoda za javno zdravlje Užice(86) i veće srednje vrednosti nego što je to možda reprezentativno za čitav grad pošto je blizu prometne saobraćajnice, magistralnog puta, podsetio je Čučković.

Čučković je napomenu da je upoznat sa namerom lokalne samouprave da kod Automatske merne stanice u Omladinskoj ulici, na predlog zaštitnika građana, instalira displej kako bi građani imali uvid u merenja te stanice, a da pri tom ne moraju da posećuju internet stranice da bi saznali šta udišu.

Marjanović: Air Užice biće primer pionirskog aktivizma

Na pitanje da li merno mesto kod Narodne biblioteke može u realnom vremenu meriti PM 10 i prikazivati te podatke bez zakašnjenja, Čučković je odgovorio da ne može postati automatska stanica, u dogledno vreme.

–    Automatska stanica je mnogo skuplja od uređaja koji mi imamo, ali paradoksalno, ona nije kvalitetnija. Uređaj koji mi imamo je referentni sempler, odnosno uzorkivač za PM 10 čestice. On samo uzorkuje, a mi potom u laboratoriji praktično izmerimo na vagi koliko se tog materijala PM 10 našlo na filter papiru. To je referentna metoda koja je apsolutno tačna. Sve druge metode moraju da se osvedoče u odnosu na referentntnu. One su skuplje i više služe za dnevno informisanje i dnevnu upotrebu i to im je glavna namena, naglasio je Dragan Čučković.

Vazduh lošiji posle 16 časova

 

Građani Užica na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine(i Air Visual) mogu pratiti kvalitet vazduha u realnom vremenu. Satni podaci o koncentracijama zagađujućih materija su neverifikovani i preliminarni.

SEPA u svojim mesečnim i godišnjim izveštajima prikazuje verifikovane podatke.

–     Air visual uvek objavljuje satne vrednosti, ali šta ako satna vrednost bude zbog kvara. Dešavalo se da se jedan sat nešto desi sa aparatom pa da pokaže veliku koncentracju ili da preskoči da zabeleži vrednost. Ako je prikazana koncentracija deset puta veća nego u prethodnom ili sledećem satu, podatak treba da se eliminiše iz analize, objasnio je specijalista toksikološke hemije u Zavodu za javno zdravje Užice.

Čučković je napomenuo da satni podaci ne utiču krucijalno na konačni rezultat u dvadesetčetvoročasovnom proseku za PM.

–    Satna vrednost i nije u uredbi definisana da bude ograničena. Uvek se ograničenja odnose na dvadesetčetvoročasovnu vrednost, prema tome, ti podaci služe za informisanje, naglasio je Čučković.

Napomenuo je da je važno pratiti satne vrednosti PM kako bi građani planirali dnevne, tekuće aktivnosti i, kako je dodao, da bi znali koliko mogu napolju da borave bez nekog štetnog efekta.

Zavod za javno zdravlje Užice je objavio na sajtu analizu satnih vrednosti zagađujućih PM 10 čestica. Navedene preporuke, kako je pojasnio Čučković, temelje se na statistici od ove grejne sezone od 1. oktobra do 15. decembra.

foto: screenshot ZZJZ Užice

–    Prikazali smo da je vazduh od 16, 17 sati uvek za kategoriju gori od prosečne dnevne vrednosti. Ako postoji potreba za dnevnim aktivnostima građana, u preporuci smo rekli da do sat vremena može napolju da se boravi u toku dana. Već kad sunce zađe, od 17 sati do 23, vazduh je uvek goreg kvaliteta i neke preporuke kažu da tada ne bi trebalo da se boravi na otvorenom duže od par minuta, samo za neke najnužnije potrebe, naglasio je Čučković.

 

Do proverenog podatka nakon četiri dana

 

Građani zameraju što Zavod za javno zdravlje sa najmanje danom zakašnjenja objavljuje rezultate o kvalitetu vazduha.

Čučković je objasnio da je potrebno da prođe 24 sata kako bi se završio ciklus uzorkovanja, nakon čega sledi merenje u laboratoriji.

–    Definitivne podatke možemo da dobijemo nakon 48 sati nakon što se uzorci uzmu i izmere. Znači četiri dana treba da prođe da bih današni rezultat proglasio verifikovanim, objasnio je specijalista toksikološke hemije Zavoda za javno zdravlje Užice.

Zavod u sklopu lokalne mreže monitoringa ispituje i koncentracije čađi, sumpor-dioksida, azot-dioksida na mernim mestima kod užičke pijace i kod Doma zdravlja u Sevojnu.

Iz Zavoda su ranije napomenuli za Radio Lunu da će krajem godine preispitati mrežu mernih stanica i, kako su naveli, eventualno ih korigovati u narednoj godini.

Čučković je rekao da unapređenje i nije neophodno na mernom mestu kod užičke Biblioteke.

–    Po meni je ovo dobro jer mi imamo podatke za validno obaveštavanje javnosti. Nisam video da smo negde ili nekad toliko omašili da kažemo da je vazduh čist, a da se ispostavi da nije bio. Druga stvar, imamo referentnu metodu koja ima preko 95 odsto podataka u toku godine dana što se tiče PM 10. To znači da apsolutno možemo da definišemo i statistički opišemo kakva je bila godina u smislu zagađenja, što će posle imati važnosti oko planiranja postupaka u borbi protiv aerozagađenja, rekao je Čučković.

On je napomenuo da merna stanica kod Narodne biblioteke prikazuje opšte stanje vazduha u gradu.

–   Taj aparat je referentan, ima statističku vrednost. Može da obaveštava na dnevnom nivou i daje apsolutno kvalitetne podatke o godišnjem stanju aerozagađenja, prema tome nema razloga da ga unapređujemo sve dok u nekom trenutku ne kažemo da je na tom mernom mestu došlo do apsolutnog poboljšanja i da je PM manji tokom 35 dana. E, tad bi tražili novo mesto za mernu stanicu, dodao je Čučković.

 

Za 40 odsto smanjiti intezitet emisije

Individualno loženje i centralno grejanje, po rečima Čučkovića, predstavljaju najveći faktor zagađenja vazduha(više od 50 odsto).

–    Kod nas su sigurno individualno loženje i centralno grejanje glavni izvor PM 10. To znamo po tome što preko leta i van grejne sezone nemamo problema sa česticama PM, rekao nam je Čučković objasnivši da se sastav čestica PM menja u zavisnosti od emisije u datom mestu, u datom trenutku.

    Ne ulazeći u njihov sastav, to su čestice koje se izmere i nađu na filter papiru uređaja koji selektivno propušta samo čestice koje su manje od deset mikrona u prečniku. Te čestice mogu da uđu u donje disajne puteve. U Americi se PM 2,5 upotrebljava kao parametar za određivanje kvaliteta vazduha. Te čestice su 2,5 mikro metara u prečniku. Mogu da uđu kroz alveole u krv, znači mogu direktno da se apsorbuju disanjem, da uđu u organizam i izazivaju štetne posledice, naveo je Dragan Čučković, hemičar sa specijalizacijom iz toksikologije koji godinama prati kvalitet vazduha u gradu. Učestvovao je u izradi Plana kvaliteta vazduha grada Užica za period od 2018. do 2023. godine, u pripremi izveštaja, analiza i stručnih mišljenja Zavoda za javno zdravlje Užice.

–       Procene su da treba smanjiti intezitet emisije otprilike za 40 odsto. To znači, izbaciti goriva koja najviše zagađuju i koja imaju najveći stepen emisije kao što je ugalj, mazut, i preći na ekološki prihvatljivija goriva, poput gasa, odgovorio je Čučković na pitanje šta učiniti kako bi vazduh u Užicu dospeo u prvu kategoriju, bez prekoračenja zagađujućih materija.

Iz Zavoda su podsetili da je problem pogoršanja kvaliteta vazduha u Užicu izrazito sezonskog karaktera i da je izražen u periodu grejne sezone kada dolazi do aktiviranja individualnih ložišta.
–    Užice je smešteno u kotlini i to je jedan od bitnih uticaja koji produkuje stanje kvaliteta vazduha tokom grejnog perioda pri čemu praktično postoje dva efekta, povećanje emisija iz lokalnih ložišta i lošiji meteorološki uslovi za nastanak difuzije u atmosferi, naveli su iz ZZJZ Užice.  Oni analiziraju kvaliteta vazduha na kraju godine upoređujući rezultate sa prethodnom kalendarskom godinom. Grejne sezone, kako su napomenuli, kratkotrajni su vremenski periodi koji se ne mogu porediti usled vremenskih varijacija (Foto: Užice zima 2019. godine)

 

PM pretnja po zdravlje

–        Hronična izloženost česticama doprinosi povećanju rizika za razvoj i pogoršanje, pre svega, respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, naveli su iz Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut u dokumentu Zagađenost urbanog vazduha na teritoriji Republike Srbije merena u mreži institucija javnog zdravlja u 2019. godini( Foto screenshot dela dokumenta)

 

Dr Vladimir Petrović iz Zavoda za javno zdravlje Užice je rekao za Radio Lunu da je zagađen vazduh pretnja naročito za hronične bolesnike i pacijente.

–     Što se tiče zdrave populacije, deluje u vidu alergena, pogoršanja kvaliteta zdravlja, dodao je dr Petrović.

–      Deci, starijima i hroničnim bolesnicima preporučujemo da skrate boravak na otvorenom u večernjim i jutarnjim satima u periodima većeg zagađenja. Hronični, srčani i plućni bolesnici treba da se pridržavaju propisane terapije, naveo je za Radio Lunu dr Vladimir Petrović iz Zavoda za javno zdravlje Užice.

On je preporučio građanima da provetravaju prostorije u toku dana, kada je vazduh boljeg kvaliteta.

–     Povećane koncentracije suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu udisanjem dospevaju u organizam i mogu imati nepoželjne efekte po zdravlje ljudi, podsetio je Zavod za javno zdravlje Užice u Analizi zdravstvenog stanja stanovništva u 2019. godini.

 

Aerozagađenje se uglavnom povezuje sa brojem prevremenih smrtnih slučajeva.

–     U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije navode da su bolesti krvotoka, srčane ishemije, infarkti, glavne posledice aerozagađenja, pa tek onda opstruktivne hronične plućne bolesti i kanceri pluća, odgovorio nam je Dragan Čučković iz Zavoda za javno zdravlje Užice.

–   Gotovo polovina umrlih u bolnicama se lečila zbog bolesti sistema krvotoka, od kojih po trećina od oboljenja srčanog mišića i šloga. Ova dva oboljenja su ubedljivo najučestaliji uzroci smrti, čineći trećinu svih smrtnih slučajeva u bolnicama. Ishemijska bolest srca sa infarktom je uzrok svake pete smrti usled kardiovaskularne bolesti, navedeno je u Analizi zdravstvenog stanja stanovništva na području Zlatiborskog okruga u 2019. godini.(Foto screenshot: Analize  ZZJZ Užice)

Opširnije: https://www.masina.rs/?p=15654

Grad u borbi protiv aerozagađenja

 

Foto screenshot: Zagađenost urbanog vazduha na teritoriji Republike Srbije merena u mreži institucija javnog zdravlja u 2019. godini, Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

 

Iz Zavoda za javno zdravlje Užice su naveli da su kvalitetu vazduha prethodnih godina doprinele aktivnosti i mere lokalne samouprave, poput prelaska kotlarnica na gas. Napomenuli su da se mora još više raditi na pronalaženju načina i mera za dalje poboljšanje kvaliteta vazduha u Užicu, kako bi se broj dana sa prekoračenjem smanjivao do 35 na godišnjem nivou.

Grad Užice, podsetimo, ima usvojen Plan kvaliteta vazduha od 2018. do 2023. godine i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha za teritoriju grada.

Gradska većnica Nada Jovičić je rekla za Radio Lunu da se u periodima vidljivog zagađenja deluje u skladu sa kratkoročnim akcionim planom.

–    Na snazi je i odluka o korišćenju gasa za sve pravne subjekte kojima je Grad osnivač i sve one kojima je grad pomogao da se priključe na gasifikacionu mrežu bez obzira da li je gas kao energent skuplji od drugih, a nije. Obaveštavanje i apel građanima da u periodu pojačanog zagađenja ne koriste ugalj, već isključivo suva drva, da pravilno odlažu pepeo. Počelo se sa odvojenim sakupljanjem pepela, navela je Jovičić. Ona je naglasila da je neophodno shvatiti kolektivnu odgovornost jer je mnogo teže postići dobre rezultate kvaliteta vazduha u zimskim mesecima zbog konfiguracije, odnosno geografskog položaja grada.

Lokalna samouprava, po rečima Jovičić, naredne godine planira da unapredi kvalitet javnog i taksi prevoza, izgradi gasni generator za potrebe grejanja Doma zdravlja i Dečjeg dispanzera. Razmišljaju da izrade plan operatera za smanjenje emisije, o uspostavljanju meteorološke stanice.

–     Do 2023. će se nastaviti sa konkursom unapređenja energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima, sa podsticanjem upotrebe alternativnih goriva, unapređenjem kvaliteta javnog gradskog i taksi prevoza, rešavanjem problema parkiranja, nastaviće se gasifikacija grada, razvijanje sistema zelenih površina, konverzija kotlarnica koje koriste mazut i ugalj, odgovorila je za Radio Lunu i RAM mrežu gradska većnica Nada Jovičić.

Po rečima Jovičić, Grad je u komunikaciji sa Ministarstvom oko obilaznice, velikog projekta čija postojeća dokumenta treba korigovati. 

Gradnju obilaznice, podsetimo, Užice planira već trideset godina u težnji da izmesti deo državnog puta iz užeg gradskog jezgra i time smanji aerozagađenje usled uticaja saobraćaja. Procene su da bi gradnja obilaznice koštala do 15 miliona evra. Prethodiće joj ponovna izrada projekta prema važećim zakonskim propisima.

I planirani kružni tokovi sačekaće kraj epidemiološke situacije i finansijska sredstva.

Direktor JP Užice razvoj Nikola Maksimović za Radio Lunu i RAM mrežu o gradnji kružnog toka kod Narodnog muzeja

Podsetimo, gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević je rekla da se tokom prvih stotinu dana novog rukovodstva beleži velika posvećenost i angažovanost u rešavanju problema aerozagađenja u gradu. 

- Advertisement -
Jelena Penezić
Diplomirala novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U timu Radio Lune i RAM mreže od 2013. godine.
- REKLAMA -
Užice
overcast clouds
14.4 ° C
14.4 °
14.4 °
98 %
0.5kmh
100 %
Pon
22 °
Uto
24 °
Sre
20 °
Čet
18 °
Pet
21 °

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Dijalog

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Postavite komentar

Unesite Vaš komentar!
molimo Vas unesite Vaše ime