Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 20. aprila Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije koji bi trebalo da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije, prenela je Vlada Srbije.