Čiste Vrutke od otpada

U slivu akumulacije Vrutci kod Užica je mapirano pet divljih deponija sa kojih planiraju da uklone otpad do kraja septembra, a trenutno se čisti lokacija Kamenolom. Koordinator projekta Aleksandar Tasić je rekao da su na lokacijama, predviđenim za čišćenje, prisutne sve vrste otpada. –  Od komunalnog do građevinskog i drugih vrsta otpada koje građani nisu … Nastavi sa čitanjem Čiste Vrutke od otpada