Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputili su opštinskim i gradskim upravama i centrima za socijalni rad pojašnjenje Instrukcije koja se odnosila na postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.