Najgora ocena za vazduh u Užicu i Kosjeriću tokom 2020. godine

Vazduh u Užicu i Kosjeriću je bio prekomerno zagađen 2020. godine usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5 i i svrstan je u treću(najlošiju) kategoriju kvaliteta, ukazuje Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine Agencije za zaštitu životne sredine. Prema izveštaju SEPA, u Užicu(59 µg/m3) i Kosjeriću(56 … Nastavi sa čitanjem Najgora ocena za vazduh u Užicu i Kosjeriću tokom 2020. godine