- REKLAMA -
2.1 C
Užice
Početna Zlatiborski okrug Čajetina Čajetina: Menja se plan generalne regulacije

Čajetina: Menja se plan generalne regulacije

- REKLAMA -

Izgradnja novih hotela visoke kategorije, novi putni pravac preko Zlatibora, izmeštanje i izgradnja autobuske stanice, obnova brojnih javnih objekata – samo su neke od aktivnosti predviđene izmenama Plana generalne regulacije Opštine Čajetine, kojoj je prioritet i u narednom periodu dalji razvoj turizma na popularnoj srpskoj planini.

Ovaj plan bi tako mogao biti jedan od prvih koraka u izradi potrebne dokumentacije, koja je, kako je eKapija već pisala, jedan od uslova za realizaciju velike investicije – Zlatnog grada.

Kako se navodi, izmene i dopune Plana generalne regulacije mesta Čajetina, sa naseljenim mestom Zlatibor – prva faza, koji je na ranom javnom uvidu do 19. marta, predstavlja novi „prečišćeni“ dokument sa istom granicom obuhvata u okviru koje su izvršene izmene tekstualnog i grafičkog dela osnovnog Plana generalne regulacije.

Granica obuhvata izmene Plana poklapa se sa granicom osnovnog Plana, sa ukupnom površinom 1.467 ha. Građevinsko područje zauzima 96,6% obuhvata Plana, odnosno 1.413 ha. Svega 3,7% obuhvata Plana čini ostalo zemljište van građevinskog područja, površine 54 ha. To su uglavnom postojeće šume u severnom delu obuhvata.

Područje Plana nalazi se u središnjem delu teritorije opštine Čajetina. Obuhvata delove KO Branešci i KO Čajetina, ukupne površine 1.467 ha. U obuhvatu plana nalaze se državni putevi 1.B reda br. 23 Pojate – Prijepolje – državna granica sa Crnom Gorom i državni put 2.B reda br. 404, koji predstavlja vezu državnog puta 1.B reda br. 23 i Semegnjeva.

Turizam

U mreži naselja opštine izdvajaju se Zlatibor–turističko zdravstveni centar, naselje Čajetina – opštinski administrativno privredni centar i naselje Branešci – privredno turistički centar. Ova tri naselja funkcionišu kao administrativno turističko privredni skup naselja (trograđe).

U sva tri naselja nastaviće se sa oplemenjivanjem prostora i razvijanjem tercijarnog sektora koji povećava kvalitet života. Strateško opredeljenje je da mreža naselja treba da zadovolji potrebe stalnih stanovnika i posetilaca.

Diferencijacija za naselje Zlatibor, predviđa izdvajanje glavnog centra (prostor oko jezera), lokalnih centara (Palisad, Čolovića brdo i Zova – Oko) i izletničkih punktova (tri lokacije na Oku i u naselju Zova).

Kao prioritetna aktivnost planom je predviđen razvoj turizma kroz konsolidaciju opremeljenosti kapaciteta i bolje organizacije i korišćenja postojeće turističke ponude planinskog i zdravstvenog – velnes centra na Zlatiboru.

– Ukoliko se uzmu u obzir postojeći turistički kapaciteti, na Zlatiboru se mogu očekivati dalja investiranja u proširenje turističkih kapaciteta, s obzirom da je Zlatibor jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija Srbije – navodi se u planu.

Planirano je uključivanje vazdušne banje Zlatibor u sistem priznatih međunarodnih lečilišta što bi se postiglo u prioritetnoj fazi izgradnjom modernizovanih smeštajnih kapaciteta, sa organizovanjem svih oblika aktivne rekreacije uz redovno organizovanje domaćih i međunarodnih seminara i programa.

U cilju unapređivanja zimsko-sportsko-rekreativnog turizma na planini Zlatibor i intenzivnijeg dolaska skijaša potrebno je: izgraditi hotele visoke kategorije u skladu sa svetskim standardima, koji će zadovoljiti potrebe inostranih i domaćih turista, izgraditi žičare i pristupne saobraćajnice sa manipulativnim parking površinama.

U skladu sa svetskim tendencijama treba dopuniti i poboljšati ponudu sportsko–rekreativnih aktivnosti (hokej, karling, boćanje na ledu, klizanje, nordijsko skijanje, skijaško trčanje, turno skijanje, akrobatsko skijanje itd).

Potrebno je obezbediti pristup turistima prirodnih i kulturnih dobara, komunalno opremiti i markirati šetačke staze, obeležiti prilaze (info panelima, informativnim punktovima, rasvetom, toaletima i sl.), formirati auto-kampove prema potrebi, urediti postojeće i izgraditi nove vidikovce..

Evidentirano je zanemarivanje socijalnih sadržaja turizma, posebno rekreacije i sporta, budući da kako se navodi planu, nedostaju sadržaji visoke turističke ponude poput golf terena i sl.

– Nedostatak regionalnog funkcionalnog strukturiranja će se prevazići formiranjem turističkih klastera sa celovitom srodnom turističkom ponudom i posebnih turističkih prostora u okviru klastera – stoji u planu.

Drumski saobraćaj

Planirani sistem ulične mreže naselja Zlatibor omogućiće olakšanu razmenu tokova između ulazno–izlaznih pravaca kao i kvalitetnije uslove za tranzitne tokovi i lokalna kretanja. Funkciju gradske saobraćajnice obavljaće postojeći DP1 koji će predstavljati osnovnu mesnu saobraćajnicu i osnovnu vezu za mesta iz neposrednog okruženja.

Na prostoru između Zlatibora i Branežaca postoji niz naselja razbijenog tipa čija je međusobna komunikacija otežana zbog nepostojanja adekvatne putne mreže.

– Iz ovih razloga javlja se opravdana potreba za izgradnjom novog putnog pravca od Zlatibora preko izletišta Oka do Branežaca, čime bi stepen saobraćajne veze bio na znatno većem nivou – stoji u planu.

Rešavanje problema stanice međugradskog saobraćaja u naseljenom mestu Zlatibor obuhvata izmeštanje i izgradnju autobuske stanice Zlatibor odgovarajućih kapaciteta.

Naime, kako plan navodi, postojeća lokacija je nepovoljna zbog nepostojanja odgovarajućeg prostora za smeštaj stanice koja bi sadržala sve potrebne tehničko – tehnološke operacije, smeštena je uz samu pešačku zonu.

– Izmeštanjem autobuske stanice sa postojeće lokacije na prostor uz DP 1. reda na poziciji ulaza u naselje omogućila bi se izgradnja kompleksa autobuske stanice površine 2,60 ha sa odgovarajućim parking prostorom – predviđeno je planom.

Planirana je i izgradnja parking prostora kapaciteta od 100 do 200 parking mesta na lokacijama uz sportsko- rekreativni kompleks Obudojevica i Centar naselja i na lokaciji ulaska u naselje sa planirane petlje.

Kada je u pitanju pešački saobraćaj, na pravcu od Čajetine do naselja Zlatibor potrebno je uspostaviti pešačku stazu koja bi počinjala u blizini škole u Čajetini i bez ukrštanja sa DP 1 povezivala ova dva naselja.

U planu se navodi da je pristupačnost prostora Zlatiborske oblasti, prema gustini putne i železničke mreže, vremena do tržišta i prosečnog vremena putovanja do najbližih regionalnih centara – ocenjena ispod proseka.

Izgradnjom auto-puta Beograd – Požega – Arilje – Ivanjica – Sjenica (Duga poljana) – Boljare (granica sa Crnom Gorom), uz aktivnosti na postojećem državnom putu I reda (koridoru autoputa, E-761) Pojate -Kruševac – Kraljevo – Čačak i dalje Požega – Užice – Kotroman (granica sa Bosnom i Hercegovinom) (E-761), zlatiborska oblast pretrpeće značajne pozitivne efekte u pogledu dostupnosti.

Obnova javnih objekata

Planom je predviđena i obnova školskih objekata, obezbeđivanje pratećih objekata fiskulturne sale i terena, dok neiskorišćene kapacitete škola je potrebno prenameniti u škole u prirodi ili letnje eko–kampove i razmotriti mogućnost otvaranja srednje škole u naselju Zlatibor kao i nove osnovne osmogodišnje škole prema potrebi.

Planirana je izgradnja Zdravstvene stanice u naselju Zlatibor, zdravstvene ambulante sa apotekom u centru Čolovića brdo, dok bi postojeće objekte Doma zdravlja, instituta, ambulanti trebalo održavati na zadovoljavajućem nivou.

Postojeće objekte za socijalne zaštite – centar za socijalni rad, obdaništa, predškolske ustanove održavati na zadovoljavajućem nivou uz mogućnost oplemenjivanja pratećim sadržajem. Moguće je prilagođavanje objekata za negu starih lica u okviru domaćinstava koja ispunjavaju uslove (privatna inicijativa).

U blizini meteorološke stanice planirati Stanicu za monitoring životne sredine. Objekat MUP-a u naselju Zlatibor izmestiti na pogodniju lokaciju, a plan navodi da je predviđen i objekat Otvorena kuća „Zlatibor“ višenamenskog karaktera.

Proširenje rezervoarskih prostora

U narednom periodu prioritetno i maksimalno biće korišćena lokalna izvorišta podzemnih i površinskih voda. Kratkoročna i dugoročna perspektiva vodosnabdevanja korisnika predmetnog područja usmerena je na podzemne vode i vodotok Crnog Rzava, kao i vodotoke nižeg kvaliteta.

– Naselje Zlatibor snabdevaće se u narednom periodu iz akumulacionog jezera Ribnica na reci Crni Rzav. Planira se proširenje rezervoarskih prostora na mreži vodovoda koji snabdeva naselje Zlatibor: rezervoar Karaula 1.500 m kubnih i rezervoar Jevrejsko brdo 300 m kubnih – predviđa plan.

Planirana je izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za naseljeno mesto Zlatibor.

Takođe, u narednom periodu predviđa se potreba za izgradnjom oko 50 novih trafostanica 10/0,4 kV kapaciteta 1h630 kVA. Na 110 kV naponskom nivou planira se izgradnja DV 110 kV TS Zlatibor 2 – Požega.

Osnovna strateška odrednica će se ostvariti kroz zaštitu prostora i rezervisanje koridora za izgradnju gasovodnih instalacija: GMRS „Zlatibor“, izgradnja distributivne gasovodne mreže do 4 bara, u naselju Zlatibor i izgradnjom razvodnog gasovoda RG 08 – 19 deonica od Zlatibora do Priboja, od čeličnih cevi za radni pritisak do 50 bara.

Kao preporuka za razvoj Čajetine kao opštinsko privredno – industrijskog centra, plan navodi izgradnju industrijskih zona na nerazvijenom i devastiranom području.

U Čajetini je predviđeno formiranje tri privredne zone. Planirana površina dve grinfild zone je 324 ha (Braneško polje i Šljivovica) i jedne mešovite (grinfild/braunfild) zone površine 5,1 ha (Industrijska zona u Čajetini).

Zaštita prirode

Planom nije izostavljena ni zaštita životne sredine, te se spominje i formiranje Parka prirode Zlatibor, koji se u obuhvatu PGR Zlatibor, nalazi u severozapadnom delu plana. Kada je reč o tretmanu komunalnog otpada, opredeljenje je udruživanje u sistem regionalne deponije Duboko–Užice.

U planu se navodi i da je turistički centar Zlatibor evidentiran kao područje ugrožene životne sredine, sa povremenim prekoračenjem graničnih vrednosti i turističke zone sa prekomernim opterećenjem prostora.

– Za ova područja se planira sprečavanje dalje degradacije životne sredine kao ograničavajućeg faktora razvoja. Područja kvalitetne životne sredine: šumska područja, livade i pašnjaci, turističke zone kontrolisanog razvoja) treba rezervisati i čuvati od zagađenja iz strateških razloga.

U oblasti obnovljivih izvora energije, u planu se ističe da je zlatiborska zona prepoznata kao pogodna zona sa potencijalima energije vetra, te i za izgradnju vetroelektrana.
Ceo plan možete preuzeti ovde:

Izvor: eKapija (S. Petrović)

- Advertisement -
- REKLAMA -

Užice
mist
2.1 ° C
2.2 °
2 °
100 %
1.5kmh
90 %
Uto
12 °
Sre
14 °
Čet
17 °
Pet
9 °
Sub
13 °

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Dijalog

Poslednje vesti

- REKLAMA -

Postavite komentar

Unesite Vaš komentar!
molimo Vas unesite Vaše ime