Loša ocena Užicu i Kosjeriću

Vazduh na teritoriji grada Užica i opštine Kosjerić tokom 2021. godine je ocenjen kao prekomerno zagađen i svrstan je u treću, najlošiju kategoriju kvaliteta usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2.5, ukazao je juče objavljen Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2021. godini Agencije za zaštitu životne sredine. Prema … Nastavi sa čitanjem Loša ocena Užicu i Kosjeriću